Från ritbord till vävstol

Att skapa kan beskrivas som länken mellan inspiration och implementering av en idé. Vi omges dagligen av konkreta föremål och ofta tar vi för givet att de bara finns där. En handknuten matta är ett vanligt inslag i vår inredning men det finns naturligtvis en historia bakom dessa och ofta går denna specifika historia obemärkt förbi. Mattans historia eller berättelse utgår från en idé som sedan med hjälp av både hårt arbete och mycket tålamod resulterar i ett vackert konstverk.

Vi frågade en av de tidigare vinnarna av CarpetVistas designtävling om berättelsen och ursprungsidén som gav upphov till den välkomponerade “Feeling” mattan. 

Giulia Sola: nyfiken, enkel, ljus 

Giulia Sola föddes år 1980 i Italien och hennes passion för den visuella konsten ledde henne till studier i design. Inom detta kunskapsspektra fick hon möjlighet att kombinera sin estetiska smak med teknik. Giulia har en examen i industriell design från Politecnico di Milano men hon har även studerat på National Norwegian University of Science and Technology (NTNU). 

I dagsläget så arbetar hon med global design, i så väl små som stora projekt för välkända varumärken. En röd tråd i alla hennes projekt är känslan för hållbarhet. “För tillfället så arbetar jag främst med inredningsprojekt. Jag brinner för att hitta en idé och sedan hitta lösningen för att realisera denna idé med allt från koncept till de tekniska detaljerna.” säger Giulia. 

En normal dag, ett normalt liv 

I skapelseprocessen är alltid en av de relevanta och stora frågorna var ifrån inspirationen kommer. Enligt Giulia “Inspiration finns överallt i vardagen. När du letar efter en idé så kan du finna den vart som helst.” Hur en normal dag i hennes liv ser ut kan variera beroende på vilket specifikt projekt hon jobbar med just då. Normalt sett innefattar arbetsdagen samarbete med kund, titta på en idé, skissa, hitta lösningar med hjälp av tekniskpersonal, planering och slutligen implementering av en idé. 

När det kommer till att finna idéer, så har det för Giulia alltid varit viktigt att vara i kontakt med omgivningen “Jag vill hitta en enkel stil men som ändå skiljer sig från andra, hur den skiljer sig beror på det specifika projektet och dess förändringar. Det relevanta är att slutresultatet är funktionellt och praktiskt.” När det kommer till det projekt som Giulia tycker har varit mest spännande att arbeta med så leder hennes svar oss återigen till den vardagliga miljön eller omgivningen. Hon förklarar att hennes egna hem har varit det projekt som utmanat mest, “Du upptäcker snabbt att den svåraste klienten att handskas med är dig själv.” Hon beskriver även för oss vilken stil man finner i just hennes hem: “Enkel, spartansk och utan gränser.” För Giulia, som kommer från medelhavsområdet så är naturligtvis köket det rum som betyder allra mest, “ Det är en central mötesplats i hemmet, där allt diskuteras.” 

CarpetVista Designtävling 

Giulia Sola är utan tvekan en mycket talangfull designer. Vi fick möjligheten att upptäcka hennes talang genom hennes deltagande i vår årliga designtävling. Hennes mattdesign ger en skör känsla av stillhet och balans som i slutändan ledde till att hon blev en av vinnarna. Hon bidrog med fem olika mattdesigner, alla aningen olika men samtliga med en klar koppling till det naturliga temat. Varje matta är förknippad med ett specifikt material: vatten, jord, dimma, is och sand. Idén bakom hennes designs var att med hjälp av det visuella och mattans faktiska material väcka tanken till ett landskap eller en personlig souvenir. 

Om du är intresserad av design eller om du blivit inspirerad av Giulias berättelse, då uppmanar vi dig att själv delta I CarpetVistas designtävling som nu är inne på sitt 6:e år. De vinnande förslagen kommer att produceras i en begränsad upplaga och säljas exklusivt på CarpetVista.

För mer information klicka här

Ett sista tips för dig som vill delta i tävlingen:“Be refined, tasteful, original and be brave”- Giulia Sola