Reflektioner i mattan

Om du har tittat lite noggrannare på en handknuten matta har duförmodligen uppmärksammat att mattans färg kan uppfattas olika beroende på från vilken vinkel du ser den. 

Denna skiftning i färg beror på att ljuset som fallerpå mattan reflekteras olika i de olika vinklarna. Beroende på mattansmaterial och längden på luggen kan denna skillnad i färg göra enormskillnad när det kommer till mattans utseende.

När du tittar på en mattaoch luggen riktas bort från dig ”motluggs” blir färgerna och detaljerna klarareoch mörkare. Detta syns speciellt tydligt i mattor som är glansiga iluggen och som har en lugg bestående av finare ull eller silke.

Detta fenomen kan göra enstor skillnad när du placerar din matta. Nästa gång du ser en handknutenmatta, försök då att titta på mattan både med och mot luggen så kommer dusäkerligen att bli förvånad över den färgskillnad som kan uppstå!