Välkommen till CarpetVistas pressrum!

Är du journalist eller bloggare och vill använda bild eller information från vår site eller från Allt om mattor ber vi dig nämna CarpetVista som källa. Kontakta oss på press@carpetvista.se om du har frågor om våra produkter (ursprung, tillverkning etc) eller vill ha högupplöst bildmaterial från vårt bildgalleri eller på en specifik matta.

Detta gäller om du vill använda våra bilder:

· Du som bloggare / journalist får fritt använda bild eller information från vår site under förutsättning att du länkar från er artikel till Carpetvista alt. nämner CarpetVista som källa.
· Du får inte använda våra bilder i kommersiellt syfte utan CarpetVistas godkännande.
· Du får beskära bilderna, men inte förvanska dem.
· Vi kan även erbjuda journalister och större bloggare en helt ny miljöbild efter era önskemål.

Till CarpetVistas bildgalleri