Knutar och dess betydelse

En vanlig missuppfattning bland många är att knuttätheten på mattan är den avgörande faktorn när det gäller kvalitetsnivå och prissättning.

Detta stämmer oftast på mer exklusiva mattor, så som Isfahanmattor där mängden detaljer spelar en större roll. Men när det handlar om nomadmattor, bymattor eller moderna mattor som produceras i större volym så spelar knutarna en allt mindre roll. 

En bymatta som tillverkats med grövre ull kan ha så lite som 40 000 knutar per m2 men ändå uppbära högsta kvalitet, medan en finare Tabriz med 200 000 knutar per kvadratmeter kan vara tillverkad i ull av sämre kvalitet. 

Du bör naturligtvis inte helt bortse från knuttätheten.

En vanlig arbetsdag kan en mattknytare göra ungefär 8 000 knutar. Eftersom cirka 70% av mattans pris är direkt beroende av mycket arbete som lagts på mattan så kan man inte förneka att knutarna ändå har en påverkan på priset. 

En annan sak som är viktig att ha i åtanke är att undvika att jämföra knuttäthet mellan mattor som knutits i olika länder eftersom tekniken kan skilja sig avsevärt mellan de olika regionerna eller länderna. Fokusera alltså enbart på knuttätheten på den specifika mattan som du är intresserad av.

Herikemattorna från Turkiet (bilden till höger) är kända för att ha en mycket hög knuttäthet. Det är inte ovanligt att finna Herikemattor med en knuttäthet på över 1 000 000 knutar per kvadratmeter. Dessa mattor var från början ämnade åt samhällets dåvarande elit. 

Å andra sidan så finns det även antika nomadmattor med färre än några tiotusentals knutar per kvadratmeter som säljs för astronomiska summor och tiden vittnar verkligen om mattornas fantastiska kvalitet. 

Det finns så många faktorer att ha i åtanke vid valet av matta så försök att inte fastna genom att enbart räkna knutar. 

Läs mer om Herikemattor här