Den handknutna mattans perfekta ofullständighet - en del av mattans charm

Det råder inget tvivel om att en matta ska tjäna ett praktiskt syfte såsom att hålla våra golv varma, vara sköna att gå på och helt enkelt skydda golvet. Men en matta är också ett estetiskt element.  

När vi väljer matta värdesätter vi alltid dess utseende. Handgjorda mattor är unika konstverk och en av de saker som ger en handknuten matta dess unika prägel är just att man kan se spår av att de har gjorts för hand. Det innebär de "brister" som den handknutna mattan har inte anses som defekter utan de ger istället personlighet till varje matta.  

Nedan så finner du en guide till de vanligaste "bristerna" som hjälper dig att värdesätta det unika i en handknuten matta. 

Abrash  
Nomad- och bymattor uppvisar ibland en variation i färg, detta fenomen kallas för Abrash. Under själva produktionen av en handknuten matta, kan själva färgningen av garnet utföras i hemmet eller i ett speciellt färgningshus. När vävaren påbörjar sin matta så finns det risk för att det ursprungliga garnet inte räcker till och då används garn som färgats vid ett annat tillfälle. Eftersom att allt garn färgas för hand så är risken stor att en färgskillnad förekommer. Naturligtvis så kan även vävaren avsiktligt välja garn i olika nyanser för att få fram detta fenomen. I nomad- och bymattor är detta fenomen inte att betrakta som en defekt eller ett fel utan det är en charmig påminnelse om vävarens förutsättningar och det är alltså en vanlig förekomst i handgjorda mattor.

Spegeleffekten  
Balansen erhålls ofta genom symmetri och när det kommer till traditionella mattor är det vanligt att att se en "spegeleffekt". Spegeleffekten innebär att om man viker mattan på mitten är mönstret identiskt på båda sidor. På vissa mattor så är själva mönstret liknande, men varje sida skiljer och ser annorlunda ut. 

Hantverkarens personliga touch
Majoriteten av nomaderna som väver mattor väver från minnet och produktionen av en matta kan ta flera månader. Vävaren kan ta uppehåll från den specifika mattan under en lång tid och när han sedan återupptar vävningen kan han ha förändrat det mönster som han ursprungligen hade i åtanke.  

Storlek och form 
Asymmetri i form- och storlek är en av de "brister" som du kan hitta i handgjorda persiska mattor. En av de vanligaste orsakerna är att vävaren binder trådarna olika hårt i sin vävstol. En handgjord matta är väldigt sällan helt rak i kanterna och en avvikelse på 7 - 8 cm anses i de flesta fall som helt normalt. 

Ojämnhet i mattans lugg   
Ett av de sista stegen i produktionen av en matta är själva poleringen. Det är vid denna tidpunkt som luggen på mattan klipps ned till önskad längd av vävaren. Eftersom att detta normalt görs för hand, är det mycket svårt att uppnå en jämn klippning i hela luggen, vilket gör att mattans lugg kan variera i längd.

Vad många kanske skulle betrakta som en brist eller en defekt i en handknuten matta kan bidra till att mattan både ökar i värde och charm. Dessa "brister" bidrar till att göra din matta unik! 

Bild 1. En av våra fantastiska samlarmattor, en tidlös Kerman, tillverkad under 1950-talet

Bild 2. Fantastisk Lorimatta med synlig abrash 

Bild 3. Kayseri Patina med ojämnt polerad lugg