Sekretesspolicy

CarpetVista.se drivs av:

Rugvista AB
Ringugnsgatan 11
S-216 16 Malmö, Sverige.
Org. nummer: 556458-9207

Rugvista AB arbetar aktivt för att säkerställa att din integritet skyddas när du använder våra onlinetjänster, kundsupport samt offentliga online-kanaler som sociala medier. Rugvista AB ansvarar för de personuppgifter som lämnas till oss och behandlar dem enligt dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, "GDPR").

1. När samlar vi in ​​personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter som skickas till oss vid läggande av orders, vid kontakt med vår kundtjänst eller vid prenumeration på eller deltagande i våra olika onlinetjänster såsom tävlingar, produktuppdateringar och nyhetsbrev.

2. Vilken personlig information samlar vi in?

Vi samlar bara personlig information som; Namn, telefonnummer, e-postadress, postadress, betalningsinformation - som behövs för att kunna erbjuda dig våra tjänster.

3. Var lagras din personliga information?

Data som samlas in av våra system lagras huvudsakligen inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) men kan överföras utanför detta område. I sådana fall görs alla överföringar och lagring i enlighet med GDPR, samt på ett sätt som säkerställer att dina personuppgifter ges ett skydd som är likvärdigt det som ges inom EES.

4. Hur använder vi din personliga information?

Vi använder din information för följande ändamål

 • Behandla betalning och leverans
 • Förhindra missbruk och bedrägeri av våra tjänster
 • Registrera och administrera ditt konto (spåra leveranser, orderstatus, orderhistorik, favoriter, produktbevakning etc.)
 • Kontakta dig om eventuella problem (t.ex leveransen)
 • Återhämtning vid potentiella avbrott i våra tjänster
 • Analys för att ge relevanta marknadsföringserbjudanden
 • Skicka information du har begärt från oss, inklusive marknadsföringskommunikation eller information om våra produkter
 • Vid förfrågan meddela dig om tillgängligheten av våra produkter
 • Vid arrangemang av tävlingar (meddela vinnare, uppdatera deltagare samt delge röstresultat)
 • Svara på frågor och ge förslag på våra produkter och tjänster
 • För reklam och marknadsföringsändamål kan vi komma att använda information du lämnat till oss som kund för att generera så kallade look alike eller similar audience målgrupper på platformar såsom Facebook och Google. Detta möjliggör för oss att rikta reklam på sådana plattformar till potentiella kunder med liknande intressen eller demografi som våra befintliga kunder. Genom att ladda upp listor med krypterad data, till exempel mailadresser som matchas mot sådana plattformars egna data genereras relevanta målgrupper. Uppladdad krypterad data används inte för något annat ändamål och raderas efter att en målgrupp har genererats. Vi har inte tillgång till personuppgifter för personer i målgruppen, om inte dessa väljer att klicka på reklam som visas. Utifrån ovan anser vi att skapandet av relevanta målgrupper utgör ingen eller liten risk för våra kunder.
5. Vem har tillgång till din personliga information?

Dina uppgifter är endast tillgänglig för behörig personal som är direkt involverad i att uppfylla de ovan angivna syftena. Dina data kommer aldrig säljas och delas endast med parter utanför Rugvista AB när de är direkt involverade i de ovan angivna syftena.

6. Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Rugvista samt tillgång till personuppgifter. För att säkerställa att dina uppgifter inte lämnas ut till tredje part när du ansöker om information måste du tillse att du tillhandahåller tillräckligt bevis på din identitet i samband med din förfrågan om information. Du har också rätt att:

 • begära rättelse
 • begära radering eller begränsning av behandlingen
 • begära att Rugvista för över dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig i elektroniskt format (endast uppgifter som behandlas med stöd av avtal eller samtycke)

Utöver ovan kan du alltid återkalla samtycke som du lämnat till behandling av dina personuppgifter. Återkallelse påverkar inte tillåtligheten av den behandling som utförts före återkallelsen. Du har alltid rätt att, utan att behöva ange några skäl, invända mot att vi behandlar dina personuppgifter för att skicka erbjudanden baserade på din köphistorik (direktmarknadsföring) och om du gör det kommer vi att upphöra med personuppgiftsbehandlingen.

Om du invänder mot att dina personuppgifter används eller överförs för ändamål som anges i denna integritetspolicy, så kan det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst till våra webbplatser eller tillhandahålla tjänster och kundservice som erbjuds våra kunder. Vad gäller behandlingen av dina uppgifter som utförts med stöd av berättigat intresse och en intresseavvägning enligt GDPR kan du göra invändningar mot behandlingen. Om du utövar din rätt att göra invändningar önskar vi att du redovisar skälen för varför vi inte bör behandla dina uppgifter. Vi åtar oss att undersöka situationen och antingen avbryta, anpassa behandlingen eller informera dig om Rugvistas skyddsvärdiga skäl, som motiverar fortsätt personuppgiftsbehandling utifrån en intresseavvägning.

Du kan inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att Rugvistas behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt. För frågor gällande behandling av personuppgifter alternativt utövande av dina rättigheter är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på 040 668 81 04 eller skicka e-post till info@rugvista.com.

7. Hur ser vi till att din personliga information är säker?

Vi lägger stor vikt vid säkerheten för all känslig och personlig information som är förknippad med våra kunder. Vi använder tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din personliga information från förlust, manipulation samt obehörig åtkomst.

Alla våra betalningsleverantörer behandlar dina kortuppgifter enligt internationell säkerhet standard PCI DSS.

8. Hur länge lagrar vi din personliga information?

Vi lagrar din personliga information så länge vi har ett aktivt samtycke från dig eller har andra allmänna rättsliga skäl för att hålla informationen (t.ex. bokföringsregler). Om vi ​​inte har någon interaktion på två år kommer vi att be dig att förnya ditt samtycke. Om du inte accepterar tar vi bort din personliga information.

Ytterligare datainsamling

9. Cookies

Vi använder cookies för att leverera en bekväm online shoppingupplevelse. Cookies används av flera skäl, bland annat för att vi ska kunna hantera innehållet i din kundvagn och den information som krävs när du loggar in. Dessutom använder vi cookies för att mäta och optimera vår marknadsföring. Om din webbläsare är inställd att inte acceptera cookies garanterar vi inte att webbplatsen ska fungera korrekt. Om du upplever några problem, granska dina aktuella inställningar och eventuellt uppdatera dem. För mer information om cookies, gå till Allt om cookies.

10. Skapa användarprofiler för pseudonym för webbanalys

Pseudonymanvändarprofiler kommer inte att slås samman med personuppgifter utan specifikt uttryckligt samtycke från den berörda personen.

Om du vill förhindra datainsamling kan du blockera exekveringen av det externa Javascript-innehållet i din webbläsare genom att installera en motsvarande webbläsareinpluggning (t.ex. Noscript).

11. Användning av Facebook sociala plugins

Den här webbplatsen använder sociala "plugins" skapade av det sociala nätverksbolaget Facebook som drivs av Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland "Facebook"). Dessa plugins är markerade med en Facebook-logotyp eller tillägget "Social plugin-in Facebook" eller "Facebook Social Plugin". En översikt över Facebook-plugins och deras utseende finns här: http://developers.facebook.com/plugins

Om du besöker en sida på vår webbplats som innehåller en sådan plugin, etablerar din webbläsare en direkt anslutning till Facebook-servrarna. Innehållet i denna plugin sänds via Facebook direkt till din webbläsare och integreras i sidan. Detta gäller även om du inte har en Facebook-profil eller för närvarande inte är inloggad på Facebook. Denna information (inklusive din IP-adress) kommer att överföras från din webbläsare direkt till en Facebook-server i USA och lagras där.

Om du är inloggad på Facebook kan Facebook omedelbart tilldela besöket på vår hemsida till din Facebook-profil. Om du interagerar med plugins, till exempel, klickar på "Gilla" -knappen eller lämnar en kommentar, sänds denna information också direkt till en Facebook-server och lagras där. Informationen kommer också att läggas ut på din Facebook-profil och visas till dina Facebook-vänner.

Syftet med, omfattningen av datainsamlingen och vidare bearbetning av uppgifterna via Facebook, samt dina rättigheter i detta avseende och inställning av alternativ för att skydda din integritet finns i Facebooks integritetspolicy: http://www.facebook.com/policy.php

Om du inte vill att Facebook direkt ska tilldelas data som samlats in via vår hemsida till din Facebook-profil, måste du logga ut från Facebook innan du besöker vår webbplats.

12. Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanlystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (Alfabet). Google Analytics använder så kallade "cookies", textfiler som lagras på din dator och tillåter en analys av användningen av webbplatsen. Informationen som genereras av med hjälp av cookien om din användning av webbplatsen överförs vanligtvis till en Google-server i USA.

Men om IP-anonymisering aktiveras för denna webbplats, kommer din IP-adress förkortas av Google i förväg i Europeiska Unionens medlemsstater eller andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där.

På uppdrag av operatören av denna webbplats använder Google denna information för att utvärdera användningen av webbplatsen, vid sammanställning av rapporter om webbplatsaktivitet, vid tillhandahållande av andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet samt internetanvändning till webbplatsoperatören. Denna information överförs av din webbläsare inom Ramverket för Google Analytics. Din IP-adress kommer inte att slås samman med annan information från Google.

Du kan förhindra att cookies lagras av en motsvarande inställning av din webbläsares programvara. Observera dock att om du gör detta, kommer du eventuellt inte att kunna använda alla funktioner på denna webbplats.

Du kan också samla in den data som genererats av cookien och förhindra av insamlandet på webbplatsen: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Hotjar

Vi använder Hotjar för att förstå våra användares behov bättre och kunna optimera tjänsten och upplevelsen. Hotjar är en tekniktjänst som hjälper oss att bättre förstå våra användares upplevelse (t.ex. hur mycket tid de spenderar på vilka sidor, vilka länkar de väljer att klicka på, vad användare gör och inte gillar osv.) Detta gör det möjligt för oss att bygga och upprätthålla vår tjänst med användarfeedback. Hotjar använder cookies och annan teknik för att samla in data om våra användares beteende och deras enheter. Detta inkluderar en enhets IP-adress (bearbetad under din session och lagrad i en avidentifierad form), enhetens skärmstorlek, enhetstyp (unika enhetsidentifierare), webbläsarinformation, geografisk plats (endast land) och det föredragna språket som används för att visa vår websida. Hotjar lagrar denna information för vår räkning i en pseudonymiserad användarprofil. Hotjar är enligt kontrakt förbjudna att sälja de uppgifter som samlas in för vår räkning. Mer information finns i avsnittet "om Hotjar" på Hotjars supportsida.

Adtriba

På denna webbplats används teknik från AdTriba GmbH - Hoheluftchaussee 112, 20253 Hamburg ( https://adtriba.com/ ) för att samla in och lagra data, med vilken användarprofiler skapas med pseudonymer. Dessa användarprofiler används för att analysera besökarnas beteende för att fokusera på deras behov och för att förbättra vårt erbjudande. Cookies kan användas för detta. Det är små textfiler som sparas lokalt på sidbesökarens enhet och gör det möjligt för vår webbplats att känna igen dem när de besöks igen. Utan separat utfärdat uttryckligt samtycke kommer de pseudonymiserade användningsprofilerna inte att slås samman med personuppgifterna för användaren av pseudonymen. Du kan när som helst invända mot Adtribas insamling och lagring av data med verkan för framtiden. Gör det genom att besöka följande sida: https://privacy.adtriba.com/

Få 15% rabatt

Prenumerera nu och få 15% rabatt på din nästa beställning*, du får nyhetsbrev varje vecka med exklusiv tillgång till erbjudanden, senaste trender och produktnyheter.

För information om hur vi hanterar dina uppgifter, vänligen läs vår sekretesspolicy. Du kan avsluta prenumerationen när som helst. *Du kan använda rabatten på ett köp inom 60 dagar efter nyhetsbrevsprenumeration. Koden gäller på alla produkter, inklusive rabatterade varor. Den går inte att kombinera med andra rabattkoder.