Care & Fair

CarpetVista är stolt medlem i CARE & FAIR, ett industri-initiativ inom mattbranschen.

CARE & FAIR - Carpet Trade Against Child Labour - grundades i september 1994 och syftar till att möjliggöra regelbunden skolgång för barn till mattvävare, skapa möjligheter för barnens mödrar och äldre systrar att lära sig att läsa och skriva samt tillhandahålla fri hälsovård för hela familjen.

Care & Fair

Som medlem i CARE & FAIR hjälper CarpetVista till att bekämpa olagligt barnarbete samt förbättra levnadsförhållandena för mattvävare och deras familjer i Indien och Pakistan.

Sedan 2002 erbjuds kvinnor från mattvävarfamiljer möjligheter att lära sig grundläggande kunskaper inom läsning, skrivning och matematik via ett Women Empowerment Program, som aktivt stöds av CARE & FAIR. Förutom akademiska färdigheter lär kvinnorna sig hur man syr, vilket gör det möjligt för dem att ta fram produkter att sälja på lokala marknader eller använda i hemmet.

Care & Fair

CARE & FAIR stöder för närvarande 10 skolor, 6 vuxenutbildningscenter och 3 vårdcentraler i Indien och Pakistan.

Vi är glada och stolta över att vara en del av CARE & FAIR och framför allt kunna att bidra till att skapa bättre levnadsvillkor för de berörda familjerna.

Läs mer om CARE & FAIR.